Design & development by IT4WEB

EMAIL

info@annetwielemaker.nl

telefoonnummer

0613962557

info@annetwielemaker.nl
0613962557

Diensten

Hersenletsel is zeer ingrijpend en verandert het leven van de patiënt en zijn omgeving. Ineens ben je de grip op je leven kwijt en is alles anders.

Mijn missie is om de kwaliteit van zorg voor mensen met hersenletsel met elkaar te verbeteren en passend te maken voor deze mensen, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de maatschappij. Durven kijken naar een andere manier van zorg verlenen, innovatie waar nodig en verbinden in het zorgveld en in de keten. Waar in het veranderende zorglandschap de eigen regie van de patiënt voorop staat, moet aan die patiënt ook de 'tools' worden gegeven om die eigen regie vorm te geven. Goede informatie, goed zorgaanbod en maatwerk, allen vanuit patiëntenperspectief, zijn de sleutelwoorden. Kijken naar kenmerken in plaats van kijken naar diagnosecode.

In deze complexe en multidisciplinaire zorg bekleed ik graag de rol van verbinder. Op pragmatische wijze kijken naar de organisatie van zorg en de ervaringen van mensen met hersenletsel. Ook nieuwe uitdagingen zijn welkom. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend van aard. 

Als nieuwe uitdaging schrijf ik met initiatiefneemster Zita Schwab aan het "NAH Masterplan'. Doel is om de cliënt zelf de regie te laten nemen over een leven dat niet meer geheel in het teken van het hersenletsel staat. Het streven is om in lente 2020 het eerste deel, voor de cliënt, af te ronden. Het NAH Masterplan gaat uit vier delen bestaan en behoeve van de cliënt, de mantelzorger, de werkgever en de docent.