Design & development by IT4WEB

EMAIL

info@annetwielemaker.nl

telefoonnummer

0613962557

info@annetwielemaker.nl
0613962557

Ervaring

Ik beweeg mij al lang in de zorgsector. Als verpleegkundige werkte ik in alle velden van de zorg, als neuropsycholoog ben ik mij gaan toeleggen op dementie en andere ziektebeelden en trauma's met hersenletsel als gevolg. Voor de laatste doelgroep ben ik lange tijd consulent geweest. De input die ik in deze functie kreeg van ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en zorgprofessionals is voor mij heel belangrijk geweest voor het invullen van mijn verdere loopbaan. Binnen mijn functies heb ik de ondestaande rollen vervuld.

Opleiding

HBO-Verpleegkunde (Hogeschool Leiden): afstudeerproject: ontwikkeling zorgplan voor dementerende mensen

Neuropsychologie (Rijksuniversiteit Leiden): afstudeeronderzoek naar overeenkomsten tussen de zogenaamde Katwijkse ziekte en de ziekte van Alzheimer

Aantekening diagnostiek NIP 

Grensverleggend management in de zorg (CBO)

Procesmanagement (Kweekel)

Media training (AD EM PRodcuties / Pradd PR en communicatie)

Rollen

Adviseur

Advies bij onder andere projecten voor aangepast wonen met voor mensen met hersenletsel, onder andere bij TNO Delft, Saffier en Laurens (2003 - 2016). Beleidsadvies vakgroep MEE ZHN t.b.v. NAH ondersteuning.

Bestuurslid

Bestuurslid Stichting Wijkbus Den Haag. Regionaal bestuur Haaglanden Alzheimer Nederland. MT lid Verpleeghuizen en Hersenstichting. 

Coach

Coach jongeren bij de Class (Edwin van der Sar Foundation).

Coördinator en consulent

Coördinator wijkbusproject in Den Haag (1983 - 1989) en coördinator en consulent Niet aangeboren Hersenletsel in Zuid-Holland (hersenletselteams en ketenzorg) (2004 - 2010)

Docent

Gastdocent op ROC's, cursus 'omgaan met hersenletsel voor verzorgenden en verpleegkundigen' en 'omgaan met dementie' voor zorgopleidingen, gastlezingen zorgorganisaties en symposia (2004 - heden). Gastdocent verzorg- en verpleeghuizen. Gastlezingen implementatie zorgstandaard. 
Inhoudelijk begeleider studenten HBO bij minor opdrachten.

Fondsenwerving

Ten behoeve van diverse websites en NaH café's en de Breinstraat App (2003 - heden). Fondsenwerving voor Stichting To-Mpower (2018 tot heden).

Leidinggevende

Leidinggevende in de verpleeg- en verzorgingshuissector (1997 - 2005) en binnen de afdelingen Patiëntenzorg en Infolijn Hersenstichting (2014 - 2017)

Project- en programmaleider

Projectleider Landelijk Dementie Programma regio Haaglanden (2004 - 2006), projectleider NaH café's Haaglanden en Midden-Holland (2006 - 2010), Hersenbokaal (2010 - 2013) en project- en programmaleider van de ontwikkeling van de Zorgstandaarden Traumatisch Hersenletsel, implementatietraject en traject registratie Zorginstituut (2010 - 2017).

Redacteur / programmacommissie congres

Lid redactie HersenMagazine, redactie zorgstandaarden (2010 -2014), Lid programmacommissie Hersenletselcongres (2013 - 2017). Ontwikkeling en redactie van diverse websites zoals onder andere : www.coordinatienah.nl, werkenmethersenletsel.nl, www.zorgstandaardnah.nl (werksite met toolbox) (2003 tot 2017)

Voorlichter

Invalkracht voorlichter bij de infolijn van de Hersenstichting (2010 - 2017)

Woordvoerder media

Diverse telefonische interviews voor kranten, aanwezig in RTL Koffietijd om aandacht te vragen voor de gevolgen van hersenletsel (2010 - 2017)