Design & development by IT4WEB

EMAIL

info@annetwielemaker.nl

telefoonnummer

0613962557

info@annetwielemaker.nl
0613962557

Bent u ook weleens moe?

06 jun
06 jun

Bent u ook weleens moe?Wie kent het niet, het gevoel bekaf te zijn en te verlangen naar rust. Na extra overwerk, na het doen van examens of het huis schilderen, logisch dat je moe bent. Mensen begrijpen dat je moe bent, 'doe rustig aan hoor!' is de goedbedoelde raad.

Maar hier wringt nou juist de schoen: we begrijpen het prima, als de oorzaak maar duidelijk is en je je voor kan stellen dat je van zoiets moe wordt. Hoe anders wordt het, als je er prima uitziet en er zo op het oog geen oorzaak is waardoor je moe zou moeten zijn. En niet een beetje, maar zo moe dat het echt niet meer gaat. Het leidt vaak tot ongeloof en onbegrip.

Mensen met hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, mensen die schade hebben opgelopen door intensieve chemotherapie, mensen die altijd een tandje harder moeten omdat zij minder zien of horen. Voor deze mensen is onze maatschappij en ons levensritme doodvermoeiend. Onze maatschappij is niet ingericht voor deze problematiek. Meerdere pauzes tijdens werk is immers gek en lastig, geen muziek in de winkelcentra saai. Het dagelijks leven is prikkelrijk en vergt veel van mensen.

Goede voorbeelden zijn er gelukkig ook. Projecten waarin mensen aan aangepast werk worden geholpen zijn hiervan een voorbeeld. Dat is mooi maar hoe fijn zou het zijn als de aanpak van deze problematiek niet langer een project is? Als de problematiek gewoon geen problematiek meer is? Omdat iedereen als vanzelfsprekend een eigen plekje heeft in de maatschappij, los van de mogelijkheden en beperkingen die mensen hebben? En wij gewoon rekening met elkaar houden.

U kunt het luchtfietserij noemen, of onmogelijk, maar toch wil ik deze gedachte niet loslaten. Het vergt een ander denken, namelijk in mogelijkheden. De Stichting To-Mpower.nl versterkt de positie van cliënten en heeft oog voor de potentie die deze mensen hebben. De Stichting probeert aandacht te genereren voor vermoeidheid en is gestart met een linkedin groep: 'Let's talk about vermoeidheid' . Doet u met ons mee?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annet Wielemaker

Consulent niet-aangeboren hersenletsel

annetwielemaker.nl