Design & development by IT4WEB

EMAIL

info@annetwielemaker.nl

telefoonnummer

0613962557

info@annetwielemaker.nl
0613962557

De stille kracht

01 sept
01 sept

De stille krachtMantelzorgen is topsport!

Mantelzorger, vroeg of laat zijn we het allemaal, in meer of mindere mate. Mantelzorgen hoort bij het leven. Maar staan wij vaak echt stil bij wat het inhoudt om mantelzorger te zijn? Ik niet, tenminste niet voordat ik het zelf werd.

Mantelzorgen is zorgen voor iemand, meestal een naaste. Soms zie je aankomen dat je mantelzorger wordt, maar soms ook niet, zoals meestal het geval is bij hersenletsel.

Het lijkt dus duidelijk wat mantelzorgen is, maar de werkelijkheid is een stuk complexer. Regelwerk blijkt vaak ingewikkeld en dankbaarheid krijg je ook niet altijd terug. Je raakt verstrikt in gevoelens van loyaliteit en schuldgevoel en je krijgt een andere rol. Niet alleen ten opzichte van degene voor wie je zorgt, maar vaak ook naar de buitenwereld toe. Mantelzorg moet je combineren en inpassen in eigen gezin, werk en plannen. Mantelzorg kan direct invloed hebben op jouw eigen toekomst.

Mantelzorg is dus topsport, zonder dat er een staf met trainers en managers om je heen staan. Juist daarom verdient mantelzorg onze aandacht! Tegenwoordig kun je bij de overheid een mantelzorgcompliment aanvragen. Dat is mooi, net als het feit dat mantelzorgers steeds meer worden betrokken door de zorgprofessionals. Voor overheid en zorgprofessionals ligt de uitdaging om mantelzorgers een duidelijke rol te geven.

Maar het is niet genoeg. Mantelzorg verdient het om écht te worden gezien. En wij, wij kunnen allemaal meewerken. Door gewoon een keer aan een mantelzorger te vragen hoe het gaat, of een bloemetje te geven. Het zijn de kleine dingen die het doen!

Bij hersenletsel stopt vaak de mantelzorgrelatie niet meer, als er sprake is van blijvende gevolgen. De mantelzorger moet daardoor vaak het eigen toekomstperspectief loslaten. Rouw om wie en wat je kwijtraakt is onderdeel van het ‘mantelzorger zijn’. Mantelzorgers mogen en moeten daarom ook tijd voor zichzelf nemen. Het versterkt de relatie met degene voor wie je zorgt.

Voor deze groep mantelzorger schreef ik samen met Zita Schwab het boekje ‘De stille kracht’ dat onderdeel is van het NAHMasterplan. Informatie hierover is te vinden op www.nahmasterplan.nl