Design & development by IT4WEB

EMAIL

info@annetwielemaker.nl

telefoonnummer

0613962557

info@annetwielemaker.nl
0613962557

De eenvoud van de zorgverlening

22 maart
22 maart

De eenvoud van de zorgverleningOnlangs hoorde ik over de organisatie 'Saar aan Huis', een organisatie die opgericht is naar aanleiding van een persoonlijke ervaring van de oprichtster met de zorgverlening voor ouderen.

In 2004 was ik projectleider van het landelijk Dementie Programma, uitgevoerd door het NIZW (nu Vilans) en Alzheimer Nederland.

Inmiddels is dat meer dan tien jaar geleden en is mijn werkveld uitgebreid naar hersenletsel in brede zin. Ik vroeg mij af wat er in die jaren is bereikt voor wat betreft de ouderenzorg in Nederland. We vergrijzen en dat betekent dat deze zorgverlening verder zal uitbreiden met daarnaast de uitdaging dit betaalbaar te houden. In al die jaren zijn er veel zorgprogramma's geschreven en is er bijvoorbeeld de zorgstandaard dementie ontwikkeld.

Een goede ontwikkeling omdat hierdoor de focus wordt gehouden op de kwaliteit en de doorontwikkeling hiervan. Wie op internet gaat zoeken komt vele websites tegen, er bestaat een Deltaplan Dementie, er vindt veel onderzoek plaats, bijna teveel om op te noemen.

Toch bekruipt mij vaak het gevoel of de ontwikkelde producten datgene opleveren wat de ouderen zelf, en hun mantelzorgers, nodig hebben. Zijn de prioriteiten die wij stellen in een standaard of richtlijn ook de prioriteiten van de ouderen en hun mantelzorgers? Voor wat betreft de medische zorg, zoals medicijnbeheer, is het logisch dat dit goed georganiseerd geregeld is en dat dit goed beschreven wordt. Daar is geen twijfel over..maar toch...

En dan kom je Saar aan Huis tegen, waar met een kwinkslag veel Saars en een enkele Swiebertje werkzaam zijn en er allerlei activiteiten worden ondernomen die niet hoog op het door ons bedachte prioriteiten lijstje staan. Wat dacht u van gezamenlijk een spelletje doen, een nachtponnetje strijken omdat mevrouw dat zo gewend was, mee helpen zoeken op internet.  En vooral: datgene doen wat voor de oudere in kwestie belangrijk is. We  weten allemaal dat aandacht en gezelschap wonderen doet in iemands kwaliteit van leven. Niet ingewikkeld, geen richtlijnen maar gewoon eenvoud in de zorgverlening.

Is deze zorg te duur? Helaas wordt het nog niet algemeen vergoed al hebben enkele verzekeraars het  inmiddels opgenomen in een aanvullend pakket. Het is nog een 'luxe'. Ik denk echter dat de kosten van deze vorm van zorgverlening, of misschien beter gezegd gewoon dit mensenwerk, zich ruim zal uitbetalen. Het is geen geheim dat geluk een bepalende factor is voor iemands welzijn. Ik denk dat de behoefte aan reguliere zorg  hierdoor zal afnemen. Daarom verdient een formule als deze een opname in het zorgverzekeringspakket en daarmee de erkenning die het verdient. Geluk is nog altijd het beste medicijn!